Radijske zveze

Radijske zveze za profesionalnio uporabo radioamaterske, ter PMR za uporabo brez licenc.